Son Eklenen Konular
 Dijital deliller her geçen gün daha da kritik önem kazanmakta, bununla birlikte kolay değişebilir/değiştirilebilir yapıda olmasından dolayı da hukukta ispat gücü açısından ne kadar itibar edilebilir olduğu sorgulanmaktadır. Birbirini tutmayan raporlar, farklı sonuçlar, farklı yorumlar bu konudaki belirsizliği daha da karmaşık hale getirmektedir. Buna bağlı olarak, dijital materyallere dayalı olarak yapılan delillendirme süreçlerinde ve bilirkişi raporlarına ne kadar güvenilmesi gerektiği hukukçular açısından tam olarak bilinememektedir.Bu sorunun...
 Bir yazılım geliştirici, klavyenin başında oturur ve bir takım sözcükler yazar. Sonra onları diske kaydedip bir düğmeye tıklar ve yazdığı o sözcükler çalışmaya başlar ve çeşitli işlemler gerçekleşir. Evet, yazılım işinde olan aynen budur. Kelimelerin, o kelimeleri okuyanın beyninde anlam oluşturmaktan ziyade doğrudan bir makine üzerinde iş yapacak şekilde yazılması olayı, aslında insanı etkileyen bir olaydır.Yazılımların sanat mı yoksa mühendislik...
1. Suçun fiziki bir mekanı olmadığı için bildiğimiz anlamda bir olay yeri kavramı yoktur. Bu nedenle geleneksel olarak delillerin toplanması söz konusu olamamakta, hatta delillerin nerede bulunabileceği bile tam olarak bilinememektedir.2. Suçlunun bulunduğu yer ile suçun fiilinin gerçekleştiği yer aynı olmayabilmektedir. Örnek suçlu Türkiye’de olmasına rağmen, Avusturalya’daki bir kişinin banka hesabına girebilir. Bu durumda iki ülke polisinin ortak mücadele etmesini...
Belki de hiç bitmeyecek bir tartışma olacaktır kime adli bilişim uzmanı deneceği. Çünkü ne somut bir tanımı ne de tanımlanmaya imkan tanıyacak bir temposu var. Neredeyse her gün değişen, gelişen ve çeşitlenen programlar, uygulamalar, veri depolama, şifreleme, işleme, kriptolama, dönüştürme, silme, aktarım teknolojileri asla sabit ve durağan bir 'uzmanlık' olgusunu kabul etmiyor.Adli bilişim uzmanlığı, adli kimya ya da biyolojide olduğu gibi lisans diploması sahibi olmakla çözülecek...
 Akreditasyon, laboratuvarların, teknik kriterlere göre ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.Akreditasyon konusu bir laboratuvarlardaki inceleme süreçlerini ele alan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.Nasıl ki, adli bilişim uzmanlarının bir eğitim veya sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyorsa, adli bilişim hizmeti veren organizasyonların da, verdikleri hizmetin kalite göstergesi olarak bir akreditasyon sürecinden geçmesi gerekmektedir.Akreditasyon süreci, laboratuar hizmetlerinin bağımsız bir akreditasyon kurumu tarafından...
Adli bilişim laboratuarları, asgari olarak aşağıdaki şartları karşılamalıdır.A. ALTYAPIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 1. İyi bir elektrik alt yapısı (Kesintisiz Güç Kaynağı tarafından beslenen bir sistem) olmalı, 2. Nem, toz, duman, aşırı sıcak gibi çevresel etkenlerden arındırılmış olmalı, 3. Laboratuvardan su borusu, doğal gaz hattı vb riskler taşıyan borular geçmemeli,  4. Giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapılıyor olmalı, 5. ESD(Statik elektrik boşalmasını) engelleyici ekipman olmalı ve uygun şekilde topraklaması yapılmış...
 Dijital deliller her geçen gün daha da kritik önem kazanmakta, bununla birlikte kolay değişebilir/değiştirilebilir yapıda olmasından dolayı da hukukta ispat gücü açısından ne kadar itibar edilebilir olduğu sorgulanmaktadır. Birbirini tutmayan raporlar, farklı sonuçlar, farklı yorumlar bu konudaki belirsizliği daha da karmaşık hale getirmektedir. Buna bağlı olarak, dijital materyallere dayalı olarak yapılan delillendirme süreçlerinde ve bilirkişi raporlarına ne kadar güvenilmesi gerektiği hukukçular açısından tam olarak bilinememektedir.Bu sorunun...
Adli bilişim laboratuarları, asgari olarak aşağıdaki şartları karşılamalıdır.A. ALTYAPIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 1. İyi bir elektrik alt yapısı (Kesintisiz Güç Kaynağı tarafından beslenen bir sistem) olmalı, 2. Nem, toz, duman, aşırı sıcak gibi çevresel etkenlerden arındırılmış olmalı, 3. Laboratuvardan su borusu, doğal gaz hattı vb riskler taşıyan borular geçmemeli,  4. Giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapılıyor olmalı, 5. ESD(Statik elektrik boşalmasını) engelleyici ekipman olmalı ve uygun şekilde topraklaması yapılmış...