Son Eklenen Konular
Kontör dolandırıcıları genel olarak aşağıdaki şekilde dolandırıcılık eylemini gerçekleştirmektedirler: 1) Doğrudan telefon yolu ile;Kontör dolandırıcıları, ellerine geçirdikleri çeşitli cep telefonlarını doğrudan arayarak veya kimi zaman da ilginç başlıklı kısa mesajlar (çok önemli, kritik, vs) göndererek hatta kimi zaman da çağrı bırakarak, kendilerinin aranmasını sağlarlar ve kullanıcıyla iletişimi kurarlar.Bu arada kullanıcının düşünmesine fırsat vermeden ve bilinçsizliğinden yararlanarak kendilerinin savcı, polis, asker gibi...
1. Şikayetin mümkünse olaya vakıf olur olmaz ya da şikayete konu olaya maruz kalınır kalınmaz yapılması gerekir. Çünkü, bilişim suçlarında bir çok olay birkaç dakika içerisinde gerçekleşir ve bir daha geri dönüp baktığınızda ortalıkta ne bir iz ne de bir işaret bulabilirsiniz. Her şey birkaç tuş kombinasyonu gerçekleştirilebilecek kadar kolaydır. Bu nedenle, çabuk davranmak da fayda vardır.2. Şikayet edilen olayın...
Belki de hiç bitmeyecek bir tartışma olacaktır kime adli bilişim uzmanı deneceği. Çünkü ne somut bir tanımı ne de tanımlanmaya imkan tanıyacak bir temposu var. Neredeyse her gün değişen, gelişen ve çeşitlenen programlar, uygulamalar, veri depolama, şifreleme, işleme, kriptolama, dönüştürme, silme, aktarım teknolojileri asla sabit ve durağan bir 'uzmanlık' olgusunu kabul etmiyor.Adli bilişim uzmanlığı, adli kimya ya da biyolojide olduğu gibi lisans diploması sahibi olmakla çözülecek...
Belki de hiç bitmeyecek bir tartışma olacaktır kime adli bilişim uzmanı deneceği. Çünkü ne somut bir tanımı ne de tanımlanmaya imkan tanıyacak bir temposu var. Neredeyse her gün değişen, gelişen ve çeşitlenen programlar, uygulamalar, veri depolama, şifreleme, işleme, kriptolama, dönüştürme, silme, aktarım teknolojileri asla sabit ve durağan bir 'uzmanlık' olgusunu kabul etmiyor.Adli bilişim uzmanlığı, adli kimya ya da biyolojide olduğu gibi lisans diploması sahibi olmakla çözülecek...
 Akreditasyon, laboratuvarların, teknik kriterlere göre ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.Akreditasyon konusu bir laboratuvarlardaki inceleme süreçlerini ele alan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.Nasıl ki, adli bilişim uzmanlarının bir eğitim veya sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyorsa, adli bilişim hizmeti veren organizasyonların da, verdikleri hizmetin kalite göstergesi olarak bir akreditasyon sürecinden geçmesi gerekmektedir.Akreditasyon süreci, laboratuar hizmetlerinin bağımsız bir akreditasyon kurumu tarafından...
Adli bilişim laboratuarları, asgari olarak aşağıdaki şartları karşılamalıdır.A. ALTYAPIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 1. İyi bir elektrik alt yapısı (Kesintisiz Güç Kaynağı tarafından beslenen bir sistem) olmalı, 2. Nem, toz, duman, aşırı sıcak gibi çevresel etkenlerden arındırılmış olmalı, 3. Laboratuvardan su borusu, doğal gaz hattı vb riskler taşıyan borular geçmemeli,  4. Giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapılıyor olmalı, 5. ESD(Statik elektrik boşalmasını) engelleyici ekipman olmalı ve uygun şekilde topraklaması yapılmış...
 Dijital deliller her geçen gün daha da kritik önem kazanmakta, bununla birlikte kolay değişebilir/değiştirilebilir yapıda olmasından dolayı da hukukta ispat gücü açısından ne kadar itibar edilebilir olduğu sorgulanmaktadır. Birbirini tutmayan raporlar, farklı sonuçlar, farklı yorumlar bu konudaki belirsizliği daha da karmaşık hale getirmektedir. Buna bağlı olarak, dijital materyallere dayalı olarak yapılan delillendirme süreçlerinde ve bilirkişi raporlarına ne kadar güvenilmesi gerektiği hukukçular açısından tam olarak bilinememektedir.Bu sorunun...
Adli bilişim laboratuarları, asgari olarak aşağıdaki şartları karşılamalıdır.A. ALTYAPIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 1. İyi bir elektrik alt yapısı (Kesintisiz Güç Kaynağı tarafından beslenen bir sistem) olmalı, 2. Nem, toz, duman, aşırı sıcak gibi çevresel etkenlerden arındırılmış olmalı, 3. Laboratuvardan su borusu, doğal gaz hattı vb riskler taşıyan borular geçmemeli,  4. Giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapılıyor olmalı, 5. ESD(Statik elektrik boşalmasını) engelleyici ekipman olmalı ve uygun şekilde topraklaması yapılmış...