Adli Bilişim Laboratuvar Akreditasyonu

 

Akreditasyon, laboratuvarların, teknik kriterlere göre ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Akreditasyon konusu bir laboratuvarlardaki inceleme süreçlerini ele alan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nasıl ki, adli bilişim uzmanlarının bir eğitim veya sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyorsa, adli bilişim hizmeti veren organizasyonların da, verdikleri hizmetin kalite göstergesi olarak bir akreditasyon sürecinden geçmesi gerekmektedir.

Akreditasyon süreci, laboratuar hizmetlerinin bağımsız bir akreditasyon kurumu tarafından değerlendirilmesini ve akredite edilmesini sağlar. Bu süreç içerisinde, yapılan incelemeler, adli bilişim alanındaki standart çalışma prosedürlerine, test ve deneylere göre yapılır. Periyodik eğitimlerle, incelemecilerin aynı kalitede sonuçlar ortaya koyması amaçlanır. Akreditasyon sürecinde, ilgili laboratuardan bağımsız olan uzmanlar akredite edilecek laboratuvar süreçlerini denetler. Akreditasyon ayrıca, her yıl düzenli olarak yenilenir ve söz konusu süreçlerin değişen şartlara göre güncellenmesini gerektirir. Bu sayede, laboratuar inceleme sonuçlarının bilimsel ve güvenilir şekilde verilmesini sağlar.

Sonuç olarak, adli bilişim alanında akreditasyon, bilirkişi incelemelerinde kullanılan, cihaz, donanım, yazılım ve metodların, denetlenmesi ve inceleme sonuçlarında doğruluğu ve güvenilirliği hedefleyen önemli bir süreçtir. Ülkemizdeki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki adli bilişim laboratuvarları arasında şu an itibariyle akredite edilmiş olanlar, Polis ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları bünyesinde bulunmaktadır. Henüz az sayıdaki özel adli bilişim laboratuvarların da artmasıyla birlikte ortaya çıkacak rekabete bağlı olarak akreditasyon giderek daha da önemli bir kriter olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Etiketler: , ,

Yorum Yaz