Adli bilişim nedir ?

Adli bilişim nedir ?

Adli bilişimle ilgili olarak çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Bununla birlikte, tanımlar arasında kesişen ortak noktalar olduğu gibi, bazı tanımlar, sürecin teknik aşamalarına fazlaca girerek bir tanımdan ziyade ders anlatımına dönüşen uzun metinler halini almıştır.

O nedenle kısaca tanımlamak gerekirse; Adli bilişim, bir olayın aydınlatılmasına yönelik olarak bilgi sağlayabilecek dijital ortam kayıtlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve yorumlanması sürecidir.

Ayrıca şu noktayı hatırlatmakta yarar vardır: Adli bilişim incelemesi muhakkak ki bir adli olay için olmak zorunda değildir. Adli bir olayla uzaktan yakından alakası olmayan, günlük yaşamdaki bir gereksinimden dolayı da bir bilişim cihazının incelenmesi gereken durumlar olabilir.

Örnek olarak, bir anne-babanın çocuğunun bilgisayarında neler yaptığını öğrenmek amacıyla evde çocuğunun bilgisayarını bir uzmana inceletmesi ve bilgisayarda neler yapıldığı, hangi sitelere girildiği, kimlerle konuşulduğu, ne zaman girildiği, hangi konuşmaların silindiği gibi konularda tespitler yaptırması da pekala bir adli bilişim incelemesidir.

Buradaki adli sözcüğü İngilizce’deki “forensics” sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. Düzgün bir çeviri olmadığından “adli” sözcüğü Türkçe’de insanlara doğrudan adliyeyi çağrıştırmaktadır. Oysa ki ingilizce “forensics” sözcüğü genellikle adli amaçla olmakla birlikte, adli olsun veya olmasın, herhangi bir olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi sağlayacak tüm teknik incelemeleri kapsamaktadır.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz