Adli Bilişimde Sertifikasyon

Adli Bilişim, soruşturma birimlerine suç ve suçlunun tespitiyle ilgili olarak hizmet veren Adli Kimya, Adli Biyoloji, Adli entomoloji gibi alanlara göre daha yeni bir uzmanlık alanıdır.

Ülkemizde 90’ların sonlarından itibaren bilişim suçlarının artış göstermesiyle birlikte adli bilişim konusu da önem kazanmış ve bu alanda uzmanlık konusu üzerinde de tartışmalar yapılagelmiştir.

Mevcut durum itibariyle, bilişim suçlarında suç ve suçlunun tespit ve ıspatı için gereklidelilleri yargının hizmetine sunmayı amaç edinen adli bilişim alanında uzmanlık ve sertifikasyon konusu henüz netleşmiş değildir. Bununla birlikte, son 20 yılda soruşturma birimlerinin bilgi birikimleri ve tecrübelerine dayanarak adli bilişim uzmanının nitelikleri yavaşyavaş netleşmeye başlamış ve bu ilkeleri esas alan eğitim müfredatları ve bir takım sertifikasyon programları uygulamaya konulmuştur.

Adli bilişim uzmanlığı konusundaki şu anda kısa süreli eğitim ve sertifikasyon programları vardır. Ancak bunlarla alınacak bir kaç günlük veya haftalık eğitimlerle adli bilişim uzmanı olunması mümkün değildir.

Adli bilişim uzmanlığı ilgili en büyük sorun, bu alanda oluşturulmuş ortak bir eğitim müfredatı ve sınav uygulamasının mevcut olmayışı ve dolayısıyla verilen eğitimlerin kalitesi ve içeriği açısından ölçme-değerlendirme yapılamayışıdır. Halihazırda verilen eğitimler ve yapılan sınavlar tamamen eğitim veren kişi, firma ya da kurumun kendi birikimlerine dayanmakta kimi zamanda ticari firmaların müşterilerine sattıkları bir cihaz ya da yazılımın kullanım eğitiminin ötesine geçememektedir.

Diğer yandan,  ABD, İngiltere, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde dernek, vakıf veya yarı-resmi yarı-sivil kuruluşlar olarak faaliyet gösteren çeşitli organizasyonların adli bilişim sertifikasyonmerkezleri bulunmaktadır. Bunların bazılarını şu şekilde belirtebiliriz:

http://www.iacis.com/

http://www.isfce.com/

Bu her iki sertifikasyon kuruluşu da dünya çapında adli bilişimciler tarafından saygın vegüvenilir olarak değerlendirilen sertifikasyonlardır. Pek tabi ki bilişim gibi hızlı değişen bir alanda, sadece sertifika almanın sizi uzman yapmaya yetmeyeceğini ve yıllar boyunca devamlı kendinizi güncelleyerek adli bilişim alanında fiilen çalışmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayınız.

Etiketler:

Yorum Yaz