Bilişim suçlarının soruşturulmasını zorlaştıran bazı nedenler…

Bilişim suçlarının soruşturulmasını zorlaştıran bazı nedenler…

1. Suçun fiziki bir mekanı olmadığı için bildiğimiz anlamda bir olay yeri kavramı yoktur. Bu nedenle geleneksel olarak delillerin toplanması söz konusu olamamakta, hatta delillerin nerede bulunabileceği bile tam olarak bilinememektedir.

2. Suçlunun bulunduğu yer ile suçun fiilinin gerçekleştiği yer aynı olmayabilmektedir. Örnek suçlu Türkiye’de olmasına rağmen, Avusturalya’daki bir kişinin banka hesabına girebilir. Bu durumda iki ülke polisinin ortak mücadele etmesini sağlayacak mekanizmalar henüz mevcut değildir.

3. Deliller fiziki mahiyette olmayıp elektronik yapıda olduğundan delillendirme sürecinde klasik yöntemler işe yaramamaktadır ve maalesef soruşturma birimleri bu konuda yeteri kadar bilgi ve teknolojik imkanlara sahip değildir.

4. Ülkeler arası mevzuat birliği yoktur ve bu durumda bir fiil bir ülkede suç iken diğer ülkede suç olarak kabul edilmemektedir. Bu durum soruşturmayı doğrudan etkilemektedir.
5. Online yani “internet üzerinde halihazırda işlenmekte olan” suç eyleminin “gerçekleştiği” sırada müdahale edilmesini sağlayacak “online savcılık” gibi bir merkez maalesef mevcut değildir. Bu durum, internette bir suçun işlendiği görülse dahi tam o sırada suçüstü yapılmasına engel teşkil etmektedir.

Etiketler:

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

  1. meb oyun says:

    ülkemizde bu konuda açık çok fazla

Yorum Yaz