Gutmann metodu(35 kez silme) nedir?


35 kez silme (veya wipe etmek) olarak da bilinen Gutmann metodu, dijital ortamdaki bilgileri yok etme metodlarından biridir. Daha teknik açıdan ifade edecek olursak, bir manyetik alana 35 kez data yazarak o alandaki önceki datayı yok etme işlemidir. Silme olarak anılmasına rağmen aslında data yazma işlemidir. Gutmann metodundaki data silme işlemi sonucunda da eski data yok olmaktadır ve bu nedenle çoğu bilgisayar kullanıcısı bunu da "silme" olarak bilmektedirler. Normal silme işlemi ile wipe işlemi, sonuç olarak aynı şey gibi bir izlenim verse de gerçekleşme süreçleri tamamen farklıdır. Gutmann metoduna göre data yoketme işlemi ortalama bir hard disk için saatler sürer ve bu işlemden sonra programlarla veri kurtarma yapılamaz.   

İşte görüldüğü gibi aslında "Gutmann yöntemi" veya "35 kez silme" işlemi, bilgisayardaki verilerin güvenli şekilde silinmesini sağlayan bir algoritmadır ve ‘mevcut datanın üzerine yeniden data yazma’ işleminin 1 değil 35 kez ve farklı şekillerde(paternlerde) yapılmasıdır.

Veri kurtarma açısından bakıldığında, bırakınız 35 kez defayı, eski data üzerine bir(1) kez dahi “yeniden data kaydetme” işlemi gerçekleşmişse, artık eski datanın mevcut teknolojilerle kurtarılması mümkün değildir.  Uygulamada örneği yoktur. 

Peki o halde neden 1 değil de 35 kez data yazılmasına ihtiyaç duyulmuştur?

Çünkü wipe işlemi sonrasında ‘Atomik kuvvet mikroskopisi’ yöntemi kullanılmak suretiyle eski dataya ait mikroskopik düzeyde bazı izlerin tespit edilebileceği teorisi ortaya atılmıştır. Bu teori, bir alana data yazdıktan sonra önceki datanın manyetik izlerinin az da olsa geriye kalabileceği ve bunların da atomik kuvvet mikroskopisi ile görüntülenmesi halinde önceki verinin ne olduğunun bilinebileceğini ileri sürmüştür. İşte böyle bir ihtimale karşı önceki verinin izlerinin tamamen silinmesi için kaç kez üzerinden geçmek gerektiği araştırmaları yapılmış ve yapılan testlerde 35 kez bir manyetik alan üzerinden geçilmesi halinde artık mikroskopik düzeyde dahi olsa eski dataya ait izlerin görülemeyecek şekilde değiştiği saptanmıştır. Bazı bilim adamları ise 35'e gerek kalmadan 7 kez üzerinden geçme halinde bile izlerin yok olduğunu belirtmişlerdir. Kısacası, 35 kez yazmanın sebebi, data yoketme işleminden sonra, silinen dataya ait izlerin mikroskopik düzeyde okunmasına dahi ihtimal  bırakmamak ve datanın kesin olarak yok olduğundan emin olmaktır. 

"Guttmann metoduyla yok edilen veriler kurtarılır mı" konusunda detaylı bilgi için tıklayınız.Dr. Yunus BALI
Adli Bilişim Uzmanı 
dijitaldeliller@gmail.com