Harddiskteki Alanlar (unallocated, allocated, vb)

 

Adli bilişimde teknik inceleme açısından önem arz eden ve bir hard diskte bulunan data alanlarını iyi bilmek gerekir.

a)    Tahsisli alan (Allocated space=allocated clusters=allocated area)

Hard diskte bulunan mevcut dosyaların kapladığı alanlardır. Dosyaların kapladığı bu disk alanları (cluster’lar), ilgili dosyalara tahsislidir ve ait oldukları dosya silindikten sonra yeni yer ihtiyacı olması halinde yeni dosyalar için kullanılabilir hale gelir.

b)Tahsis edilmemiş alan (Unallocated Space=unallocated clusters=unallocated area)

Herhangi bir dosyaya tahsis edilmemiş olan disk alanıdır. Silinmiş dosyaların verilerinin bulunduğu alanlar da bu kısım içine dahildir. Ta ki yeni bir dosya kaydedilip o dosyaya tahsis edilene kadar.

c) Artık alan (Slack Space)

İkiye ayrılır:

1) Dosya artık alanı(File slack)

Adli bilişimci açısından önemli bir alandır. Çünkü silinen bir dosyanın kapladığı alanın bir kısmına yeni bir dosya yazıldıktan sonra geriye kalan kısımda o eski dosyaya ait bilgiler içerebilir. Bazen son derece önemli bilgilerin ortaya çıkmasına dahi imkan sağlayabilir.

2) Disk bölümü artık alanı (Volume slack)

Bir bölümün(partition) formatlanması sonrasında dosya sistemi, matematiksel olarak o bölümün tamamını adresleyemeyebilir. Örnek olarak, formatlama sırasında her 4 sektör 1 cluster teşkil edecek ise, o bölümdeki toplam sektörlerden geriye kalan 3, 2 veya 1 adet sektör dosya sistemine dahil olamaz ve dolayısıyla adreslenemez. Bu kısımlar da artık alan olarak adlandırılır.

d) Kullanılmayan alan (Unused Space)

Diskin dosya sistemine dahil olmayan ve kullanılmayan bölümleri vardır. Özel programlar sayesinde bu kısımlara bilgi yazmak da pekala mümkün olabilir. Ancak çok ileri düzey bir uygulama olduğu için ortalama kullanıcının yapabileceği bir işlem değildir.

 

Etiketler: , ,

Yorum Yaz