"Adli Bilişim" ile Etiketlenen Konular

Belki de hiç bitmeyecek bir tartışma olacaktır kime adli bilişim uzmanı deneceği. Çünkü ne somut bir tanımı ne de tanımlanmaya imkan tanıyacak bir temposu var. Neredeyse her gün değişen, gelişen ve çeşitlenen programlar, uygulamalar, veri depolama, şifreleme, işleme, kriptolama, dönüştürme, silme, aktarım teknolojileri asla sabit ve durağan bir 'uzmanlık' olgusunu kabul etmiyor.Adli bilişim uzmanlığı, adli kimya ya da biyolojide olduğu gibi lisans diploması sahibi olmakla çözülecek...
 Akreditasyon, laboratuvarların, teknik kriterlere göre ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.Akreditasyon konusu bir laboratuvarlardaki inceleme süreçlerini ele alan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.Nasıl ki, adli bilişim uzmanlarının bir eğitim veya sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyorsa, adli bilişim hizmeti veren organizasyonların da, verdikleri hizmetin kalite göstergesi olarak bir akreditasyon sürecinden geçmesi gerekmektedir.Akreditasyon süreci, laboratuar hizmetlerinin bağımsız bir akreditasyon kurumu tarafından...
Adli bilişim laboratuarları, asgari olarak aşağıdaki şartları karşılamalıdır.A. ALTYAPIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 1. İyi bir elektrik alt yapısı (Kesintisiz Güç Kaynağı tarafından beslenen bir sistem) olmalı, 2. Nem, toz, duman, aşırı sıcak gibi çevresel etkenlerden arındırılmış olmalı, 3. Laboratuvardan su borusu, doğal gaz hattı vb riskler taşıyan borular geçmemeli,  4. Giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapılıyor olmalı, 5. ESD(Statik elektrik boşalmasını) engelleyici ekipman olmalı ve uygun şekilde topraklaması yapılmış...
Adli bilişimle ilgili olarak çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Bununla birlikte, tanımlar arasında kesişen ortak noktalar olduğu gibi, bazı tanımlar, sürecin teknik aşamalarına fazlaca girerek bir tanımdan ziyade ders anlatımına dönüşen uzun metinler halini almıştır.O nedenle kısaca tanımlamak gerekirse; Adli bilişim, bir olayın aydınlatılmasına yönelik olarak bilgi sağlayabilecek dijital ortam kayıtlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve yorumlanması sürecidir.Ayrıca şu noktayı hatırlatmakta yarar vardır:...