"bilirkişi" ile Etiketlenen Konular

 TCK’nın 226. maddesi, "bilişim yoluyla işlenen suçlar" bağlamında giderek daha çok gündeme gelmekte ve ülkemizde insan hakları ihlallerine neden olmaktadır.Maddenin özellikle 4. fıkrası, bilirkişi incelemlerinde veya hukuki süreçlerde son derece subjektif bir şekilde yorumlanmaktadır. Madde metni, mevcut haliyle ülkemizde milyonlarca insanın bir muğlaklığa bağlı olarak yargılanıp cezalandırılmasına hatta hapiste ölmesine/öldürülmesine bile neden olabilmektedir.Şimdi, maddenin örneğin 2. ve 4. fıkralarına bakalım...
Adli bilişimle ilgili olarak çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Bununla birlikte, tanımlar arasında kesişen ortak noktalar olduğu gibi, bazı tanımlar, sürecin teknik aşamalarına fazlaca girerek bir tanımdan ziyade ders anlatımına dönüşen uzun metinler halini almıştır.O nedenle kısaca tanımlamak gerekirse; Adli bilişim, bir olayın aydınlatılmasına yönelik olarak bilgi sağlayabilecek dijital ortam kayıtlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve yorumlanması sürecidir.Ayrıca şu noktayı hatırlatmakta yarar vardır:...