Yazılım geliştirmek, mühendislik midir yoksa sanat mıdır? Yazılımlar sanat eseri midir, işimizi kolaylaştıran bir araç mıdır?

Yazılım geliştirmek, mühendislik midir yoksa sanat mıdır? Yazılımlar sanat eseri midir, işimizi kolaylaştıran bir araç mıdır?

 

Bir yazılım geliştirici, klavyenin başında oturur ve bir takım sözcükler yazar. Sonra onları diske kaydedip bir düğmeye tıklar ve yazdığı o sözcükler çalışmaya başlar ve çeşitli işlemler gerçekleşir. Evet, yazılım işinde olan aynen budur. Kelimelerin, o kelimeleri okuyanın beyninde anlam oluşturmaktan ziyade doğrudan bir makine üzerinde iş yapacak şekilde yazılması olayı, aslında insanı etkileyen bir olaydır.

Yazılımların sanat mı yoksa mühendislik mi olduğu pek düşünülmüyor ve cevabı da henüz tam verilmiş değil. O halde her iki açıdan da bakalım.

Yazılım kendine ait bir şeydir ve bildiğimiz kategorilere pek oturmaz. Eğer ki sanat ise, otomatik olarak çalışan bir sanattır ve yazılım kodların yazılması bittiğinde, bu kodlar bir makinenin yorumlayıcısı sayesinde çalışır ve başka şekilde hareket edemez. Eğer ki mühendislik dersek, yazılımcılık bir kavramın makine olabildiği tek mühendislik disiplinidir ve o bildiğimiz elle iş yapma aşaması burada yoktur. Aslında yazılımcılıkta, bir kavram fiziksel bir gerçekliğe indirgenmektedir.

Bu arada şunu da unutmamak gerekir ki, diğer bilim dallarında olduğu gibi, “sanat” ve “mühendislik” birbirinden katı olarak ayrılmış da değildir ve ikisi birbirinin alanına girebilmektedir. Bir çok mühendislik deneyimi, “sanatsal” üretkenliğin bazı unsurlarını içerir ve bazı sanat yapıtları da önemli oranda mühendislik unsuru içerir (özellikle, taş ile yapılan fiziksel materyallerle ifade edilen sanat dalları). Her iki durumda, bizler insan olarak genelde ortaya çıkan eseri bu iki kategoriden birine ait kılma eğilimindeyiz. Yazılımları, bu kategorilerden hangisine ait göreceğimiz ise kesin henüz kesinleşmiş değildir.

Büyük bir ressamdan evinizin tavanını boyamasını rica ederseniz, aslında ondan bir sanatçı olarak hareket etmesini istiyorsunuzdur. Eğer ki, ona ne renk boyayacağı, hangi deseni kullanacağını söylerseniz ondan bir teknisyen gibi hareket etmesini istiyorsunuzdur.

Yazılımcıya geniş hareket alanı tanınır ise mühendislikten ziyade sanatsal tarafı ağır basar. Yazılımcıya ne üreteceği spesifik olarak dikte edilir ise daha çok mühendislik tarafı ağır basar.

 

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum Yaz